Thứ hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ xếp theo GDP danh nghĩa


Các quốc gia được sắp xếp theo các ước tính GDP danh nghĩa của các tổ chức tài chính và thống kê, được tính theo tỷ giá chính thức trên thị trường hoặc chính phủ. GDP danh nghĩa không mất sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các nước khác nhau, và kết quả có thể khác nhau rất nhiều từ năm này sang năm khác dựa trên những biến động về tỷ giá tiền tệ của đất nước. [2] biến động như vậy có thể thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ một năm đến tiếp theo, mặc dù họ thường làm cho ít hoặc không có sự khác biệt về mức sống của người dân. [3] Vì vậy những con số này nên được sử dụng một cách thận trọng.

So sánh các tài sản quốc gia cũng thường xuyên được thực hiện trên cơ sở sức mua tương đương (PPP), để điều chỉnh những khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các nước khác nhau. PPP phần lớn loại bỏ các vấn đề tỷ giá, nhưng có nhược điểm riêng của nó; nó không phản ánh giá trị của sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, và nó cũng đòi hỏi tính toán nhiều hơn GDP danh nghĩa. Số liệu [4] Trên toàn bộ, PPP bình quân đầu người là ít lây lan hơn GDP danh nghĩa mỗi con số đầu người. [5]

Hoa Kỳ là nền kinh tế quốc gia lớn nhất thế giới với GDP khoảng $ 16.800.000.000.000, do thu nhập trung bình cao, một dân số lớn, [6] vốn đầu tư, tỷ lệ thất nghiệp trung bình, [7] chi tiêu của người tiêu dùng cao, [8] một dân số tương đối trẻ , [9] và đổi mới công nghệ. [10] Tuvalu là nền kinh tế quốc gia nhỏ nhất thế giới với GDP khoảng 40 triệu USD vì dân số rất nhỏ của nó, một thiếu tài nguyên thiên nhiên, sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, vốn đầu tư không đáng kể, vấn đề nhân khẩu học, và thu nhập trung bình thấp. [11]

Danh sách đầu tiên bao gồm các dữ liệu của Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc năm 2013, danh sách thứ hai chủ yếu bao gồm các dữ liệu (ước tính) được biên soạn bởi World Economic Outlook của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho năm 2013, danh sách thứ ba cho thấy năm 2013 ước tính của Ngân hàng Thế giới, và danh sách thứ tư bao gồm chủ yếu năm 2013 ước tính của The World Factbook của Cơ quan Tình báo Trung ương. Một số nền kinh tế mà không được coi là quốc gia (thế giới, các công đoàn quốc tế, và một vài lãnh thổ phụ thuộc) có trong danh sách bởi vì chúng xuất hiện trong các nguồn. Các nền kinh tế đang được in nghiêng và không được xếp hạng trong các bảng xếp hạng, nhưng được liệt kê khi áp dụng.

List by the United Nations (2013)[12] List by the International Monetary Fund (2014)[13] List by the World Bank (2013)[14] List by the CIA World Factbook (2003–2013)[1]
Rank Country/Region GDP (Millions of US$)
 World 72,689,734
1  United States 16,768,100
2  China 9,181,204
3  Japan 4,898,532
4  Germany 3,730,261
5  France 2,678,455
6  United Kingdom 2,267,456
7  Brazil 2,243,854
8  Italy 2,149,485
9  Russia 2,096,774
10  India 1,937,797
11  Canada 1,838,964
12  Australia 1,531,282
13  Spain 1,358,263
14  South Korea 1,304,554
15  Mexico 1,259,201
16  Indonesia 868,346
17  Netherlands 853,539
18  Turkey 822,149
19  Saudi Arabia 748,450
20   Switzerland 685,434
21  Argentina 611,726
22  Sweden 579,680
23  Poland 525,863
24  Belgium 524,806
25  Norway 522,349
26  Nigeria 514,965
27  Iran 492,783
 Taiwan 489,089
28  Austria 428,322
29  Thailand 420,167
30  United Arab Emirates 402,340
31  Colombia 378,148
32  Venezuela 371,339
33  South Africa 366,060
34  Denmark 336,701
35  Malaysia 312,434
36  Singapore 295,744
37  Israel 291,567
38  Chile 277,043
 Hong Kong 274,027
39  Philippines 272,067
40  Finland 267,329
41  Egypt 255,199
42  Greece 241,721
43  Ireland 232,077
44  Portugal 227,324
45  Pakistan 225,419
46  Kazakhstan 224,415
47  Czech Republic 208,796
48  Algeria 208,764
49  Qatar 202,450
50  Peru 200,269
51  Iraq 195,517
52  New Zealand 189,025
53  Romania 188,881
54  Ukraine 182,026
55  Kuwait 175,831
56  Vietnam 171,222
57  Bangladesh 153,505
58  Hungary 129,989
59  Angola 121,692
 Puerto Rico 105,149
61  Morocco 103,836
62  Slovakia 95,775
63  Ecuador 94,473
64  Oman 79,656
65  Cuba 78,694
66  Libya 74,597
67  Azerbaijan 73,557
68  Belarus 71,710
69  Sri Lanka 67,203
70  Myanmar 63,031
71  Dominican Republic 60,612
72  Luxembourg 60,131
73  Croatia 57,869
74  Uzbekistan 57,210
75  Uruguay 55,708
76  Sudan 54,595
77  Bulgaria 54,481
78  Guatemala 53,797
 Macau 51,753
79  Costa Rica 49,621
80  Slovenia 47,990
81  Ghana 47,830
82  Lebanon 47,221
83  Tunisia 46,883
84  Lithuania 46,403
85  Ethiopia 46,017
86  Serbia 45,520
87  Kenya 44,100
88  Turkmenistan 41,851
89  Panama 40,467
90  Syria 35,164
91  Yemen 34,714
92  Jordan 33,594
93  Tanzania 33,225
94  Bahrain 32,898
95  Congo, Democratic Republic of the 32,691
96  Latvia 30,953
97  Bolivia 30,601
98  Cameroon 29,568
99  Paraguay 29,208
100  Côte d’Ivoire 28,593
101  Gabon 24,076
102  El Salvador 23,864
103  Trinidad and Tobago 23,225
104  Cyprus 22,768
105  Estonia 22,376
106  Uganda 21,736
107  Zambia 21,490
108  Afghanistan 20,364
110  Honduras 18,564
111    Nepal 18,029
112  Bosnia and Herzegovina 17,319
113  Brunei 16,954
114  Georgia 15,830
115  Papua New Guinea 15,677
116  Jamaica 14,795
117  Congo, Republic of the 14,763
118  Mozambique 14,605
119  Equatorial Guinea 14,491
120  North Korea 14,411
121  Botswana 14,410
122  Cambodia 14,038
123  Senegal 13,962
124  Iceland 13,579
125  Namibia 12,807
126  Albania 12,044
127  Mauritius 11,452
128  Burkina Faso 10,687
129  Nicaragua 10,508
130  Mongolia 10,271
131  Mali 10,262
 State of Palestine 10,255
132  Chad 10,183
133  South Sudan 10,060
134  Madagascar 9,968
135  Armenia 9,950
 New Caledonia 9,840
136  Zimbabwe 9,802
137  Macedonia, Republic of 9,576
138  Laos 9,100
139  Malta 8,775
140  Bahamas 8,043
141  Tajikistan 7,633
142  Benin 7,557
143  Moldova 7,253
144  Haiti 7,187
 French Polynesia 7,150
145  Rwanda 7,103
146  Niger 6,773
 Kosovo 6,499
147  Kyrgyzstan 6,475
148  Guinea 6,092
149  Liechtenstein 5,827
150  Monaco 5,707
151  Malawi 5,653
 Bermuda 5,593
152  Timor-Leste 5,387
153  Suriname 5,012
154  Barbados 4,533
155  Sierra Leone 4,336
155  Montenegro 4,046
 Netherlands Antilles 4,009
156  Fiji 3,999
157  Togo 3,917
158  Mauritania 3,866
159  Swaziland 3,861
 Cayman Islands 3,393
160  Andorra 3,222
161  Eritrea 3,108
162  Guyana 2,851
163  Maldives 2,606
 Aruba 2,544
164  Lesotho 2,443
 Greenland 2,343
165  Burundi 2,257
166  Central African Republic 2,184
167  Cape Verde 1,903
168  Bhutan 1,861
169  San Marino 1,853
170  Belize 1,554
171  Liberia 1,491
172  Djibouti 1,361
173  Saint Lucia 1,318
174  Somalia 1,306
175  Antigua and Barbuda 1,176
176  Seychelles 1,031
177  Solomon Islands 1,010
178  Gambia, The 917
 British Virgin Islands 909
179  Guinea-Bissau 849
180  Grenada 783
181  Saint Kitts and Nevis 765
 Zanzibar 755
182  Vanuatu 752
 Turks and Caicos Islands 728
183  Saint Vincent and the Grenadines 694
184  Samoa 681
185  Comoros 616
186  Dominica 499
187  Tonga 465
188  Micronesia, Federated States of 327
 Anguilla 288
 Cook Islands 283
189  São Tomé and Príncipe 261
190  Palau 213
191  Marshall Islands 198
192  Kiribati 176
193  Nauru 121
 Montserrat 64
194  Tuvalu 40
Rank Country/Region GDP (Millions of US$)
 World 77,608,736[15]
 European Union[n 1] 18,398,669[15]
1  United States 17,416,253
2  China 10,355,350[n 2]
3  Japan 4,769,804
4  Germany 3,820,464
5  France 2,902,330
6  United Kingdom 2,847,604
7  Brazil 2,244,131
8  Italy 2,129,276
9  Russia 2,057,301
10  India 2,047,811
11  Canada 1,793,797
12  Australia 1,482,539
13  South Korea 1,449,494
14  Spain 1,400,483
15  Mexico 1,295,860
16  Netherlands 880,394
17  Indonesia 856,066
18  Turkey 813,316
19  Saudi Arabia 777,870
20   Switzerland 679,028
21  Nigeria 594,257
22  Sweden 559,113
23  Poland 552,230
24  Argentina 536,155
25  Belgium 527,810
26  Norway 511,602
27  Taiwan 505,452
28  Austria 436,069
29  United Arab Emirates 402,340
30  Thailand 387,253
31  Colombia 378,415
32  Iran 367,098
33  South Africa 350,800
34  Denmark 330,614
35  Malaysia 313,158
36  Singapore 297,941
37  Israel 290,643
38  Chile 276,971
 Hong Kong 274,027
39  Philippines 272,067
40  Egypt 271,427
41  Finland 267,412
42  Greece 241,796
43  Pakistan 232,757
44  Ireland 232,150
45  Kazakhstan 231,876
46  Iraq 229,327
47  Venezuela 227,175
48  Portugal 220,062
49  Algeria 212.453
50  Qatar 202,450
51  Peru 202,416
52  Czech Republic 198,450
53  Romania 188,893
54  New Zealand 181,574
55  Ukraine 178,313
56  Kuwait 175,787
57  Vietnam 170,565
58  Bangladesh 161,763
59  Hungary 132,260
60  Angola 124.178
61  Morocco 103,824
62  Slovakia 95,805
63  Ecuador 93,746
64  Oman 77,116
65  Azerbaijan 73,537
66  Syria 71,998[n 3]
67  Belarus 71,710
68  Sudan 66,748
69  Sri Lanka 66,722
70  Libya 65,516
71  Dominican Republic 61,256
72  Luxembourg 60,402
73  Croatia 57,371
74  Uzbekistan 56,805
75  Burma 56,759
76  Uruguay 55,708
77  Kenya 54,993
78  Guatemala 53,797
79  Bulgaria 53,046
80  Costa Rica 49,621
81  Slovenia 48,005
82  Ghana 47,830
83  Tunisia 46,995
84  Lithuania 46,507
85  Ethiopia 45,999
86  Lebanon 45,019
87  Serbia 42,492
88  Turkmenistan 40,826
89  Panama 40,467
90  Yemen 40,415
91  Jordan 33,858
92  Tanzania 33,285
93  Bahrain 32,791
94  Côte d’Ivoire 32,061
95  Latvia 30,953
96  Bolivia 30,824
97  Congo, Democratic Republic of the 29,896
98  Cameroon 29,267
99  Paraguay 29,051
100  Trinidad and Tobago 27,719
101  Zambia 26,831
102  Estonia 24,888
103  El Salvador 24,259
104  Uganda 22,926
105  Cyprus 21,919
106  Afghanistan 21,706
106    Nepal 19,341
107  Gabon 19,228
108  Honduras 18,813
109  Bosnia and Herzegovina 17,828
110  Brunei 16,214
111  Georgia 16,162
112  Papua New Guinea 15,973
113  Cambodia 15,659
114  Equatorial Guinea 15,574
115  Mozambique 15,329
116  Senegal 15,154
117  Botswana 14,837
118  Iceland 14,656
119  Jamaica 14,288
120  Congo, Republic of the 13,781
121  South Sudan 13,734
122  Chad 13,411
123  Zimbabwe
124  Albania 12,724
125  Namibia 12,318
126  Burkina Faso 12,247
127  Mauritius 11,930
128  Mongolia 11,516
129  Nicaragua 11,272
130  Madagascar 11,210
131  Mali 11,070
132  Armenia 10,431
133  Macedonia, Republic of 10,238
134  Laos 10,002
135  Malta 9,545
136  Tajikistan 8,497
137  Haiti 8,458
138  Bahamas, The 8,367
139  Benin 8,310
140  Moldova 7,935
141  Rwanda 7,431
142  Niger 7,359
143  Kyrgyzstan 7,225
144  Kosovo 6,827
145  Guinea 6,282
146  Timor-Leste 6,147
147  Suriname 5,057
148  Sierra Leone 4,788
149  Montenegro 4,377
150  Togo 4,360
151  Barbados 4,284
152  Mauritania 4,187
153  Fiji 4,037
154  Malawi 3,814
155  Swaziland 3,620
156  Eritrea 3,444
157  Guyana 2,970
158  Burundi 2,723
159  Lesotho 2,276
159  Maldives 2,276
161  Bhutan 1,985
162  Liberia 1,933
163  Cape Verde 1,920
164  San Marino 1,802
165  Belize 1,604
166  Central African Republic 1,538
167  Djibouti 1,457
168  Seychelles 1,398
169  Saint Lucia 1,317
170  Antigua and Barbuda
1,201
171  Solomon Islands 1,097
172  Gambia, The 850
173  Guinea-Bissau 845
174  Vanuatu 821
175  Grenada 814
176  Saint Kitts and Nevis 767
177  Saint Vincent and the Grenadines 720
178  Samoa 705
179  Comoros 652
180  Dominica 498
181  Tonga 477
182  Federated States of Micronesia 333
183  São Tomé and Príncipe 308
184  Palau 246
185  Marshall Islands 175
186  Kiribati 172
187  Tuvalu 38
Rank Country/Region GDP (Millions of US$)
 World 75,592,941[n 4]
 European Union[n 1] 17,958,073[16]
1  United States 16,768,100
2  China 9,240,270[n 2]
3  Japan 4,919,563
4  Germany 3,730,261
5  France 2,806,428[n 5]
6  United Kingdom 2,678,455
7  Brazil 2,245,673
8  Italy 2,149,485
9  Russia 2,096,777[n 6]
10  India 1,876,797
11  Canada 1,826,769
12  Australia 1,560,372
13  Spain 1,393,040
14  South Korea 1,304,554
15  Mexico 1,260,915
16  Indonesia 868,346
17  Netherlands 853,539
18  Turkey 822,135
19  Saudi Arabia 748,450
20   Switzerland 685,434
21  Argentina 609,889
22  Sweden 579,680
23  Poland 525,866
24  Belgium 524,806
25  Nigeria 521,803
26  Norway 512,580
27  Venezuela 438,284
28  Austria 428,322
29  United Arab Emirates 402,340
30  Thailand 387,252
31  Colombia 378,415
32  Iran 368,904
33  South Africa 350,630
34  Denmark 335,878
35  Malaysia 313,159
36  Singapore 297,941
37  Israel 290,551
38  Chile 277,199
 Hong Kong 274,013
40  Philippines 272,067
41  Egypt 271,973
42  Finland 267,329
43  Greece 242,230
44  Pakistan 232,287
45  Ireland 232,077
46  Kazakhstan 231,876
47  Iraq 229,327
48  Portugal 227,324
49  Algeria 210,183
50  Czech Republic 208,796
51  Qatar 203,235
52  Peru 202,350
53  Romania 189,638
54  New Zealand 185,788
55  Ukraine 177,431
56  Kuwait 175,831
57  Vietnam 171,390
58  Bangladesh 149,990
59  Hungary 133,424
60  Angola 124,178
61  Morocco 103,836[n 7]
 Puerto Rico 103,135
62  Slovakia 97,707
63  Ecuador 94,473
64  Oman 79,656
65  Libya 74,200
66  Azerbaijan 73,560
67  Syria 71,998
68  Belarus 71,710
69  Cuba (2011) 68,234
70  Sri Lanka 67,182
71  Sudan 66,566
72  Dominican Republic 61,164
73  Luxembourg 60,131
74  Croatia 57,869
75  Uzbekistan 56,796
76  Uruguay 55,708
77  Kenya 55,243
78  Bulgaria 54,480
79  Guatemala 53,797
 Macau 51,753
80  Costa Rica 49,621
81  Ghana 48,137
82  Slovenia 47,987
83  Ethiopia 47,525
84  Tunisia 46,994
85  Lithuania 45,932
86  Serbia 45,520
87  Lebanon 44,352
88  Panama 42,648
89  Turkmenistan 41,851
90  Yemen 35,955
91  Jordan 33,679
92  Tanzania 33,225[n 8]
93  Bahrain 32,890
93  Côte d’Ivoire 30,905
94  Congo, Democratic Republic of the 30,629
95  Bolivia 30,601
96  Paraguay 29,949
97  Cameroon 29,275
98  Latvia 28,373
99  Trinidad and Tobago 24,641
100  El Salvador 23,787
101  Estonia 24,477
102  Cyprus 22,767[n 9]
103  Zambia 20,678
104  Afghanistan 20,497
105  Uganda 19,881
106    Nepal 19,415
107  Gabon 18,661
108  Honduras 17,967
109  Equatorial Guinea 17,697
110  Bosnia and Herzegovina 17,048
111  Brunei 16,954
112  Georgia 15,829[n 10]
113  Papua New Guinea 15,654
114  Jamaica 14,840
115  Mozambique 14,588
116  Botswana 14,411
117  Senegal 14,160
118  Cambodia 14,062
119  Congo, Republic of the 13,678
120  Iceland 13,657
121  Albania 13,119
123  Namibia 12,807
 Guernsey +  Jersey 11,515[n 4]
124  Chad 11,018
125  Zimbabwe 10,814
126  Nicaragua 10,507
127  Mauritius 10,492
128  Burkina Faso 10,441
129  Mali 10,308
130  Mongolia 10,271
131  Madagascar 9,975
132  Armenia 9,910
133  Macedonia, Republic of 9,663
134  South Sudan 9,337
135  Laos 9,299
136  Malta 8,722
137  Bahamas, The 8,149
138  Haiti 7,843
139  Benin 7,557
140  Moldova 7,254[n 11]
141  Rwanda 7,103
142  Tajikistan 6,987
143  Guinea 6,768
144  Niger 6,568
145  Kyrgyzstan 6,473
146  Kosovo 6,238
147  Monaco 6,075
 Bermuda 5,474
148  Liechtenstein 4,826
149  Suriname 4,738
150  Malawi 4,264
151  Montenegro 4,231
152  Mauritania 4,199
 Isle of Man 4,076
 West Bank and Gaza 4,016
153  Fiji 3,908
154  Togo 3,814
155  Sierra Leone 3,796
156  Swaziland 3,744
157  Andorra 3,712
158  Barbados 3,685
 French Polynesia 3,448
159  Eritrea 3,092
160  Guyana 2,851
 New Caledonia 2,682
 Aruba 2,584
161  Burundi 2,472
162  Lesotho 2,448
163  Maldives 2,222
 Faroe Islands 2,198
164  Central African Republic 2,139
 Virgin Islands, U.S. 1,996
 San Marino 1,900
165  Cape Verde 1,897
166  Bhutan 1,780
167  Liberia 1,767
168  Belize 1,493
169  Timor-Leste 1,293
 Greenland 1,268
170  Djibouti 1,239
171  Saint Lucia 1,186
172  Antigua and Barbuda 1,176
173  Seychelles 1,032
 Cayman Islands 1,012
174  Solomon Islands 1,010
175  Gambia, The 917
 Somalia 917
176  Guinea-Bissau 897
177  Grenada 790
178  Vanuatu 785
179  Saint Kitts and Nevis 748
180  Saint Vincent and the Grenadines 713
181  Samoa 677
182  Comoros 596
183  Dominica 480
184  Tonga 472
185  Micronesia, Federated States of 327
186  São Tomé and Príncipe 264
187  Palau 228
188  Marshall Islands 187
189  Kiribati 176
190  Tuvalu 37
Rank Country/Region GDP (Millions of US$) Year
 World 73,870,000 2013
 European Union[n 1] 16,950,000 2013
1  United States 16,720,000 2013
2  China 9,330,000 2013
3  Japan 5,007,000 2013
4  Germany 3,593,000 2013
6  France 2,739,000 2013
6  United Kingdom 2,490,000 2013
7  Brazil 2,190,000 2013
8  Russia 2,113,000 2013
9  Italy 2,068,000 2013
10  Canada 1,825,000 2013
11  India 1,670,000 2013
12  Australia 1,488,000 2013
13  Spain 1,356,000 2013
14  Mexico 1,327,000 2013
15  South Korea 1,198,000 2013
16  Indonesia 867,500 2013
17  Turkey 821,800 2013
18  Netherlands 722,300 2013
19  Saudi Arabia 718,500 2013
20   Switzerland 646,200 2013
21  Sweden 552,000 2013
22  Norway 515,800 2013
23  Poland 513,900 2013
24  Belgium 507,400 2013
25  Nigeria 502,000 2013
26  Taiwan 484,700 2013
27  Argentina 484,600 2013
28  Austria 417,900 2013
29  Iran 411,900 2013
30  Thailand 400,900 2013
31  United Arab Emirates 390,000 2013
32  Colombia 369,200 2013
33  Venezuela 367,500 2013
34  South Africa 353,900 2013
35  Denmark 324,300 2013
36  Malaysia 312,400 2013
37  Chile 291,700 2013
 Hong Kong 289,100 2013
38  Israel 272,700 2013
39  Philippines 272,200 2013
40  Singapore 268,700 2013
41  Egypt 262,000 2013
42  Finland 259,600 2013
43  Greece 243,300 2013
44  Pakistan 236,500 2013
45  Kazakhstan 224,900 2013
46  Iraq 221,800 2013
47  Ireland 220,900 2013
48  Portugal 219,300 2013
49  Algeria 215,700 2013
50  Qatar 213,100 2013
51  Peru 210,300 2013
52  Czech Republic 194,800 2013
53  Romania 188,900 2013
54  New Zealand 181,100 2013
55  Kuwait 179,500 2013
56  Ukraine 175,500 2013
57  Vietnam 170,000 2013
58  Bangladesh 140,200 2013
59  Hungary 130,600 2013
60  Angola 124,000 2013
61  Morocco 104,800 2013
62  Slovakia 96,960 2013
 Puerto Rico 93,520 2010
63  Ecuador 91,410 2013
64  Oman 81,950 2013
65  Azerbaijan 76,010 2013
66  Cuba 72,300 2012
67  Libya 70,920 2013
68  Belarus 69,240 2013
69  Sri Lanka 65,120 2013
70  Syria 64,700 2011
71  Luxembourg 60,540 2013
72  Burma 59,430 2013
73  Dominican Republic 59,270 2013
74  Croatia 59,140 2013
75  Uruguay 57,110 2013
76  Kenya 55,206 2013
77  Uzbekistan 55,180 2013
78  Guatemala 53,900 2013
79  Bulgaria 53,700 2013
80  Sudan 52,500 2013
 Macau 51,580 2013
81  Costa Rica 48,510 2013
82  Tunisia 48,380 2013
83  Ethiopia 47,340 2013
84  Slovenia 46,820 2013
85  Lithuania 46,710 2013
86  Ghana 45,550 2013
87  Yemen 43,890 2013
88  Serbia 43,680 2013
89  Lebanon 43,490 2013
90  Panama 40,620 2013
91  Turkmenistan 40,560 2013
92  Jordan 34,080 2013
93  Tanzania 31,940 2013
94  Paraguay 30,560 2013
95  Latvia 30,380 2013
96  Bolivia 29,810 2013
97  Bahrain 28,360 2013
98  Côte d’Ivoire 28,280 2013
99  North Korea 28,000 2009
100  Cameroon 27,880 2013
101  Trinidad and Tobago 27,130 2013
102  El Salvador 24,670 2013
103  Estonia 24,280 2013
104  Uganda 22,600 2013
105  Zambia 22,240 2013
106  Cyprus 21,780 2013
107  Afghanistan 20,650 2013
108  Gabon 19,970 2013
109    Nepal 19,340 2013
110  Honduras 18,880 2013
111  Bosnia and Herzegovina 18,870 2013
112  Congo, Democratic Republic of the 18,560 2013
113  Equatorial Guinea 17,080 2013
114  Brunei 16,560 2013
115  Papua New Guinea 16,100 2013
116  Georgia 15,950 2013
117  Cambodia 15,640 2013
118  Botswana 15,530 2013
119  Senegal 15,360 2013
120  Mozambique 14,670 2013
121  Iceland 14,590 2013
122  Jamaica 14,390 2013
123  Congo, Republic of the 14,250 2013
124  Chad 13,590 2013
125  Albania 12,800 2013
126  Namibia 12,300 2013
127  Burkina Faso 12,130 2013
128  Mauritius 11,900 2013
129  South Sudan 11,700 2013
130  Mali 11,370 2013
131  Nicaragua 11,280 2013
132  Mongolia 11,140 2013
133  Macedonia, Republic of 10,650 2013
134  Madagascar 10,530 2013
135  Zimbabwe 10,480[n 12] 2013
136  Armenia 10,400 2013
137  Laos 10,100 2013
138  Malta 9,541 2013
 New Caledonia 9,280 2008
139  Tajikistan 8,513 2013
140  Bahamas, The 8,373 2013
141  Benin 8,359 2013
142  Haiti 8,287 2013
143  Moldova 7,932 2013
144  Rwanda 7,700 2013
145  Niger 7,304 2013
146  Kyrgyzstan 7,234 2013
147  Kosovo 7,150 2013
 West Bank and Gaza 6,641 2008
148  Guinea 6,544 2013
149  Timor-Leste 6,129 2013
150  Monaco 5,748 2011
 French Polynesia 5,650 2006
151  Liechtenstein 5,113 2010
 Jersey 5,100 2005
 Curaçao 5,080 2008
152  Suriname 5,009 2013
153  Andorra 4,800 2012
 Guam 4,600 2010
154  Montenegro 4,518 2013
155  Togo 4,299 2013
156  Barbados 4,262 2013
157  Fiji 4,218 2013
158  Mauritania 4,183 2013
 Isle of Man 4,076 2007
159  Swaziland 3,807 2013
160  Malawi 3,683 2013
161  Eritrea 3,438 2013
162  Guyana 3,020 2013
 Guernsey 2,742 2005
163  Burundi 2,676 2013
 Aruba 2,516 2009
164  Lesotho 2,457 2013
165  Somalia 2,372 2010
166  Maldives 2,270 2013
 Cayman Islands 2,250 2008
 Faroe Islands 2,230 2010
 Greenland 2,160 2011
167  Bhutan 2,133 2013
168  Central African Republic 2,050 2013
169  Liberia 1,977 2013
170  Cape Verde 1,955 2013
171  San Marino 1,866 2013
172  Belize 1,637 2013
173  Djibouti 1,459 2013
174  Saint Lucia 1,377 2013
175  Seychelles 1,271 2013
176  Antigua and Barbuda 1,220 2013
 Gibraltar 1,106 2006
177  Solomon Islands 1,099 2013
 British Virgin Islands 1,095 2008
178  Gambia, The 896 2013
179  Guinea-Bissau 880 2013
180  Vanuatu 828 2013
181  Grenada 811 2013
 Sint Maarten 794.7 2008
182  Saint Kitts and Nevis 767 2013
183  Saint Vincent and the Grenadines 742 2013
 Northern Mariana Islands 733 2010
184  Samoa 705 2013
185  Comoros 658 2013
186  Dominica 495 2013
187  Tonga 477 2013
 American Samoa 462.2 2005
188  Micronesia, Federated States of 339 2013
189  São Tomé and Príncipe 311 2013
190  Palau 221 2011
191  Marshall Islands 193 2013
 Cook Islands 183.2 2005
 Anguilla 175.4 2009
192  Kiribati 173 2013
 Falkland Islands 164.5 2007
193  Tuvalu 38 2013
 Niue 10.01 2003
 Nauru n/a
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: