IM ME


maitrucdo.jpg 

WELL COME TO

NGUYEN THANH HAI’S WEB

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Trong cuộc sống hằng ngày, tôi cũng không nhớ mình đã giúp ai những gì hoặc nhận của ai bao nhiêu ân huệ. Tuy nhiên bất kỳ một việc làm nào cũng dẫn đến kết quả của nó! Tôi chỉ sợ duy nhất một điều là việc làm của mình trở nên vô nghĩa!

  

—— Copyright by NTH T7.2007-2011, Version 1.0——
 

 

Advertisements
%d bloggers like this: