Nhập CIF – Xuất FOB “Thói quen khó bỏ” của các doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu Việt Nam


Ở các nước phát triển, khi xuất khẩu (XK) hàng hóa, người xuất khẩu thường tìm mọi cách để giao hàng với điều kiện giá CIF, khi nhập khẩu (NK), người nhập khẩu lại luôn đàm phán để mua được hàng theo điều kiện giá FOB. Tuy nhiên ở Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh XNK đang thực hiện Nhập CIF – Xuất FOB theo phương thức ngược lại: xuất hàng theo giá FOB và nhập theo giá CIF. Điều này đã trở thành tập quán trong kinh doanh XNK ở Việt Nam từ nhiều năm nay.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến “thói quen” Nhập CIF – Xuất FOB này?

-Vận tải biển Việt Nam chưa đủ mạnh Nhập CIF – Xuất FOB:

Các doanh nghiệp làm dịch vụ hàng hải và đại lý vận tải vẫn chưa mở rộng ra thị trường nước ngoài dẫn đến Nhập CIF – Xuất FOB khó khăn. Mạng lưới vận tải biển của Việt Nam ở nước ngoài còn quá ít, hệ thống quản lý thưa thớt, giá cước vận chuyển cao trong khi so sánh với mặt bằng giá cước của các đội tàu vận tải biển nước ngoài. Mặt khác, đội tàu thường cũ nát, các tàu có độ tuổi tương đối cao (phần lớn trong khoảng 10 đến 20 tuổi, thậm chí có những tàu từ 25 đến 30 tuổi), tàu lạc hậu nên mức tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí cho sửa chữa lớn, điều này tiếp tục là nguyên nhân kéo giá vận tải tăng.

Tiếp tục đọc

Nghĩa vụ của Người Mua và Bán trong các điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010


 

incoterms-2010

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN MỚI CỦA INCOTERMS 2010

DAT – Delivered At Terminal

Giao tại bến tới ( Bến tàu; Sân bay, Ga cuối cùng của cuộc hành trình …)

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN TRONG DAT

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp khác mà hợp đồng có thể đòi hỏi.

Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục A1-A10 đều có thể là các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên thảo thuận hoặc tập quán quy định.

A2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác

Nếu có quy định, người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm tất cả tủ tục hải quan để xuất khẩu, để vận tải qua các nước.

Tiếp tục đọc

INCOTERMS 2010 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN


Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010


INCOTERMS là một bộ các quy tắc nhằm hệ thống hóa các tập quán thương mại quốc tế được áp dụng phổ biến bởi các doanh nhân trên khắp thế giới. Đến nay, sau 7 lần sửa đổi, Incoterms 2010 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2011.

Tiếp tục đọc

Incoterms 2000


 

 INCOTERMS 2000

Lời nói đầu ca Ông Maria Livanos Cattaui, Tng Thư Ký Phòng Thương mi Quc Tế

Nn kinh tế toàn cu mra cơ hi to ln hơn bao gihết để doanh nghip tiếp cn ti các thtrường php nơi trên thế gii. Hàng hoá được bán ra nhiu nước hơn, vi slượng ngày càng ln và chng loi đa dng hơn. Giao dch mua bán quc tế ngày càng nhiu và phc tp, do vy, nếu hp đồng mua bán hàng hoá không được son tho mt cách klưỡng scó nhiu khnăng dn đến shiu nhm và nhng vtranh chp tn kém tin bc. Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: